The four ( דה פור )

תוכנית הריאליטי החדשה עולה לשידור. אסתר רדא, מנחה הראשונה מעד האתיופית תנחה את התוכנית בפריים טיים. ייש מקורות, שמדווחים על כך שמלכתחילה התוכנית פותחה בישראל ונמכרה לרשת FOX בארצות הברית. התוכנית The four (דה פור) שודרה בהצלחה בכל העולם. התוכנית נמכרה ל כ18 מדינות בעולם. כיום משודרת גם ברומניה ורוסיה. עכשיו הגיע גם תורינו הישראלים לראות את התוכנית.אז מה אנחנו נראה בתוכנית The four ( דה פור )

התוכנית The four (דה פור) מתחילה עם רביעיית הגמר מהפרק הראשון. משתתפי רביעיית הגמר:

  • מיי פיינגולד
  • שרית אביטן
  • שיר לוי
  • יהונתן אבידן

כל משתתפי הרביעייה נבחרו בקפידה על ידי צוות השופטים . בכל פרק אנחנו נהיה עדים לכך שיגיעו מתמודדים חדשים לאודישנים מול השופטים. כאשר התנאי הכריחי לקבלתם לתוכנית, הנו הסכמה פה אחד של כל השופטים.לאחר מכן, מתמודד החדש בוחר מול מי הוא רוצה להתחרות ולנסות להדיח אותו. בסוף של הדו קרב הקהל, הוא זה שבוחר. האם להכניס את מתמודד החדש לרביעיית הגמר או להשאיר את הוותיק.

בפרק האחרון של התוכנית כל ארבע המשתתפים מרביעיית המר של The four (דה פור) יצטרכו להילחם על המקום הראשון.