אוטונומיות

סדרה חדשה יוצאת לדרך. התפקיד המרכזי קיבל אסי כהן. הסדרה שמצחיגה את אורח חיים של המגזר החרדי בירושלים. למעשה הצופים יכירו את שתי מדינות, שנמצאות בגבולות הארץ. מדינה חילונית, שבירתה תל אביב. אוטונומיה חרדית, שבירתה ירושלים.

דמות הראשית של הסדרה – ברוידא. הוא בחור חרדי, מאכער. כמובן מאליו, הוא מתגורר באוטונומיה חרדית. הוא מתעסק בהברחות בין מדינה חילונית לאוטונומיה חרדית. אז נופל בידיו קלף, שיכול להפוך לו את כל החיים. הוא מקבל הצעה לבצע חטיפה של ילדה ממדינה חילונית לאוטונומיה חרדית. זאת ילדה קטנה, שעליה מתנהל מאבק משפטי בין שתי משחפות אחת גרה במדינה חילונית והשנייה באוטונומיה חרדית. החטיפה הזאת יכולה להצית את השטח ולהביא למלחמת האחים.

אז אל תפספסו.

הקרנה הבכורה ב06.09.2018 בHOT